Đau lòng 2 người mẹ tự tử, ép các con cùng chết

Hiện trường vụ 1 người mẹ trẻ đang mang bầu ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: B.C
Hiện trường vụ 1 người mẹ trẻ đang mang bầu ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: B.C