Đấu giá tác phẩm tâm đắc của họa sĩ Lê Thiết Cương làm từ thiện