Đào gốc cây bồ đề, tá hỏa phát hiện 40 quả pháo

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số pháo được phát hiện dưới gốc cây bồ đề ở Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.
Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số pháo được phát hiện dưới gốc cây bồ đề ở Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.
Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số pháo được phát hiện dưới gốc cây bồ đề ở Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.