Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đào gốc cây bồ đề, tá hỏa phát hiện 40 quả pháo

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số pháo được phát hiện dưới gốc cây bồ đề ở Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.
Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số pháo được phát hiện dưới gốc cây bồ đề ở Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.