Đào đường và lát vỉa hè: Khi nào xong hết để dân đón tết?

Việc đào đường và lát lại vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán của người dân.
Việc đào đường và lát lại vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán của người dân.
Việc đào đường và lát lại vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán của người dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top