Quảng Trị: Đào hố giữa đường, không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ

Đường bị đào ngang không cho phương tiện qua lại
Đường bị đào ngang không cho phương tiện qua lại
Đường bị đào ngang không cho phương tiện qua lại
Lên top