Đăng ảnh của trẻ phải có sự đồng ý của trẻ, cha, mẹ và người giám hộ

Ảnh minh họa (Theo Thanh niên)
Ảnh minh họa (Theo Thanh niên)