Đắk Nông: 900 tỉ đồng xây quảng trường chỉ mới khái toán, chưa chuẩn xác

UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, việc xây dựng công trình quảng trường 900 tỉ đồng để tạo nguồn lực phân phối cho sự phát triển.
UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, việc xây dựng công trình quảng trường 900 tỉ đồng để tạo nguồn lực phân phối cho sự phát triển.
UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng, việc xây dựng công trình quảng trường 900 tỉ đồng để tạo nguồn lực phân phối cho sự phát triển.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM