Đắk Lắk mở "chiến dịch" tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang

Lực lượng Quản lý thị trường một tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: H.Đ
Lực lượng Quản lý thị trường một tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: H.Đ
Lực lượng Quản lý thị trường một tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: H.Đ
Lên top