Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch huyện Krông Pắk trong vụ 500 giáo viên mất việc

Lãnh đạo huyện Krông Pắk trong 2 nhiệm kỳ đã ký dư hàng trăm giáo viên.
Lãnh đạo huyện Krông Pắk trong 2 nhiệm kỳ đã ký dư hàng trăm giáo viên.
Lãnh đạo huyện Krông Pắk trong 2 nhiệm kỳ đã ký dư hàng trăm giáo viên.
Lên top