Đại học Thái Bình lên tiếng vụ học chính quy, bằng “vừa học vừa làm”

Sinh viên bức xúc vì nhận giấy báo nhập học Đại học Thái Bình là chính quy, lúc cấp bằng lại là hệ "vừa học vừa làm". Ảnh: MC
Sinh viên bức xúc vì nhận giấy báo nhập học Đại học Thái Bình là chính quy, lúc cấp bằng lại là hệ "vừa học vừa làm". Ảnh: MC
Sinh viên bức xúc vì nhận giấy báo nhập học Đại học Thái Bình là chính quy, lúc cấp bằng lại là hệ "vừa học vừa làm". Ảnh: MC
Lên top