Bắt 3 đối tượng trộm tàu từ Thái Bình ra Hải Dương tiêu thụ

Các đối tượng trộm tàu vỏ sắt từ Thái Bình sang Hải Dương để tháo dỡ, mang đi tiêu thụ. Ảnh CTV
Các đối tượng trộm tàu vỏ sắt từ Thái Bình sang Hải Dương để tháo dỡ, mang đi tiêu thụ. Ảnh CTV
Các đối tượng trộm tàu vỏ sắt từ Thái Bình sang Hải Dương để tháo dỡ, mang đi tiêu thụ. Ảnh CTV
Lên top