Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại biểu TPHCM khóc khi thấy công nhân ngâm mình dưới cống rác

Công nhân ngâm mình vớt rác dưới cống.  Ảnh: N.B
Công nhân ngâm mình vớt rác dưới cống. Ảnh: N.B