Đại biểu TPHCM khóc khi thấy công nhân ngâm mình dưới cống rác

Công nhân ngâm mình vớt rác dưới cống.  Ảnh: N.B
Công nhân ngâm mình vớt rác dưới cống. Ảnh: N.B
Công nhân ngâm mình vớt rác dưới cống. Ảnh: N.B