Đà Nẵng: Xin lỗi công dân bị cán bộ phường dọa đánh

Phản ánh của người dân đăng trên Cổng góp ý.
Phản ánh của người dân đăng trên Cổng góp ý.