Đà Nẵng: Vừa chống COVID-19 vừa đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm

Đà Nẵng chỉ đạo các chủ đầu tư vừa đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng nhưng không quên phòng chống dịch. Ảnh: Ngo Cuong
Đà Nẵng chỉ đạo các chủ đầu tư vừa đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng nhưng không quên phòng chống dịch. Ảnh: Ngo Cuong
Đà Nẵng chỉ đạo các chủ đầu tư vừa đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng nhưng không quên phòng chống dịch. Ảnh: Ngo Cuong
Lên top