Giữa dịch COVID-19 căng thẳng, Bộ Y tế phát động cuộc thi về chủ đề rửa tay

“Tháng hành động hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới 05.05”, chủ đề: “Vì một Việt Nam sạch khuẩn từ đôi tay". Infographic: Bộ Y tế cung cấp
“Tháng hành động hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới 05.05”, chủ đề: “Vì một Việt Nam sạch khuẩn từ đôi tay". Infographic: Bộ Y tế cung cấp
“Tháng hành động hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới 05.05”, chủ đề: “Vì một Việt Nam sạch khuẩn từ đôi tay". Infographic: Bộ Y tế cung cấp
Lên top