Đà Nẵng: Tuyên dương 25 nhà giáo tiêu biểu

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP tặng cờ thi đua cho 3 trường học xuất sắc phong trào thi đua năm học 2016-2017.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP tặng cờ thi đua cho 3 trường học xuất sắc phong trào thi đua năm học 2016-2017.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP tặng cờ thi đua cho 3 trường học xuất sắc phong trào thi đua năm học 2016-2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top