Đà Nẵng không cắt điện trong đợt cao điểm nắng nóng