Đà Nẵng cứu nạn 12 ngư dân Quảng Ngãi giữa bão số 10