Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đà Nẵng chuyển đổi 41 vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đà Nẵng chiều 25.12. Ảnh: T.H
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đà Nẵng chiều 25.12. Ảnh: T.H
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đà Nẵng chiều 25.12. Ảnh: T.H
Lên top