Cà Mau: Cả năm 2019 chỉ 1 trường hợp tham nhũng, không cán bộ nào nhận quà

Cà Mau thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, minh bạch thông tin để cùng nhau phát hiện, phòng chống tiêu cực, tham nhũng (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, minh bạch thông tin để cùng nhau phát hiện, phòng chống tiêu cực, tham nhũng (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, minh bạch thông tin để cùng nhau phát hiện, phòng chống tiêu cực, tham nhũng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top