Đà Nẵng: Chỉ mới thu được 500 tỉ trong số 3.400 tỉ đồng khắc phục sai phạm đất đai

 Chưa khắc phục sai phạm theo kết luật Thanh tra Chính phủ 2013, nhưng nhiều lô biệt thự trên Sơn Trà vẫn giao dịch, chuyển nhượng.
Chưa khắc phục sai phạm theo kết luật Thanh tra Chính phủ 2013, nhưng nhiều lô biệt thự trên Sơn Trà vẫn giao dịch, chuyển nhượng.
Chưa khắc phục sai phạm theo kết luật Thanh tra Chính phủ 2013, nhưng nhiều lô biệt thự trên Sơn Trà vẫn giao dịch, chuyển nhượng.
Lên top