Đà Nẵng yêu cầu dừng mọi hoạt động giao dịch bất động sản tại bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng yêu cầu dừng mọi hoạt động giao dịch bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.
Đà Nẵng yêu cầu dừng mọi hoạt động giao dịch bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.