Đà Nẵng báo cáo Chính phủ về việc rà soát các dự án và điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Đà Nẵng báo cáo Chính phủ về việc rà soát quy hoạch Sơn Trà. Ảnh: TT
Đà Nẵng báo cáo Chính phủ về việc rà soát quy hoạch Sơn Trà. Ảnh: TT
Đà Nẵng báo cáo Chính phủ về việc rà soát quy hoạch Sơn Trà. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM