Cứu thuyền viên nước ngoài bị nạn khi đi qua vùng biển Hải Phòng