Cựu chiến binh nhặt phế liệu mòn mỏi chờ chế độ chất độc hóa học

Ông Lương Văn Xin, hoàn cảnh khó khăn, mòn mỏi chờ chế độ. Ảnh: ĐT
Ông Lương Văn Xin, hoàn cảnh khó khăn, mòn mỏi chờ chế độ. Ảnh: ĐT
Ông Lương Văn Xin, hoàn cảnh khó khăn, mòn mỏi chờ chế độ. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top