Cuối tháng 4, cầu Cao Lãnh thông xe

Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.
Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.
Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top