Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cuối tháng 4, cầu Cao Lãnh thông xe

Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.
Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.