Cuối tháng 4, cầu Cao Lãnh thông xe

Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.
Cầu Cao Lãnh đã sẵn sàng cho ngày thông xe.