Công viên Đà Nẵng muốn giải thể vườn thú 30 năm tuổi

Do giao phối cận huyết nên những con nai tại vườn thú công viên 29.3 rất yếu ớt. Ảnh: TH
Do giao phối cận huyết nên những con nai tại vườn thú công viên 29.3 rất yếu ớt. Ảnh: TH
Do giao phối cận huyết nên những con nai tại vườn thú công viên 29.3 rất yếu ớt. Ảnh: TH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM