Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông đà có dầu lạ. Ảnh ST
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông đà có dầu lạ. Ảnh ST
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông đà có dầu lạ. Ảnh ST
Lên top