Tổng cục Môi trường: Ô nhiễm nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà do đổ trộm dầu

Khu vực dầu tràn được ghi nhận sáng 14.10. Ảnh: Nguyễn Hà
Khu vực dầu tràn được ghi nhận sáng 14.10. Ảnh: Nguyễn Hà
Khu vực dầu tràn được ghi nhận sáng 14.10. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top