Hà Nam:

Công an nghĩa vụ bị phê xấu lý lịch, chủ tịch thị trấn khẳng định không sai

Nội dung chủ tịch thị trấn phê trong sơ yếu lý lịch. Ảnh: NVCC
Nội dung chủ tịch thị trấn phê trong sơ yếu lý lịch. Ảnh: NVCC