Gần trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Cửa Đại, chuyên gia vui mừng

Thạc sĩ Lê Xuân Ái nhận định cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại là tín hiệu tích cực Ảnh: T.C
Thạc sĩ Lê Xuân Ái nhận định cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại là tín hiệu tích cực Ảnh: T.C
Thạc sĩ Lê Xuân Ái nhận định cá heo xuất hiện ở vùng biển Cửa Đại là tín hiệu tích cực Ảnh: T.C
Lên top