Có thể chọn đi đường đèo... miễn phí hoặc xuyên qua hầm Đèo Cả

Hầm đường bộ đèo Cả thông xe vào sáng 21.8. Ảnh: PV
Hầm đường bộ đèo Cả thông xe vào sáng 21.8. Ảnh: PV
Hầm đường bộ đèo Cả thông xe vào sáng 21.8. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top