Cờ bạc trá hình, xăm trổ phản cảm... tại lễ hội Đền Hùng

Hình ảnh thanh niên xăm nghệ thuật phản cảm tại lễ hội Đền Hùng.
Hình ảnh thanh niên xăm nghệ thuật phản cảm tại lễ hội Đền Hùng.
Hình ảnh thanh niên xăm nghệ thuật phản cảm tại lễ hội Đền Hùng.
Lên top