Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: “Về hưu rồi vẫn phải chịu trách nhiệm”