Chùm ảnh: Trường học Mù Cang Chải “hồi sinh” sau lũ quét kinh hoàng