Chốt phương án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã được lên kế hoạch
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã được lên kế hoạch
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã được lên kế hoạch