“Chốt” phương án đục thông vòm đá đường sắt hàng trăm năm tuổi tại Hà Nội

Những vòm đá có tuổi đời hàng trăm năm tại Hà Nội. Ảnh CN
Những vòm đá có tuổi đời hàng trăm năm tại Hà Nội. Ảnh CN