Chống lạm thu ở Nghệ An: Công khai… nửa vời

Một trường Mầm non ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), vào năm 2016, phụ huynh đã cho con nghỉ học để yêu cầu kỷ luật Hiệu trưởng lạm thu. Ảnh: QĐ
Một trường Mầm non ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), vào năm 2016, phụ huynh đã cho con nghỉ học để yêu cầu kỷ luật Hiệu trưởng lạm thu. Ảnh: QĐ
Một trường Mầm non ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), vào năm 2016, phụ huynh đã cho con nghỉ học để yêu cầu kỷ luật Hiệu trưởng lạm thu. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM