Chính quyền lờ sai phạm nên “cứ cháy là chết“

Cần truy cứu trách nhiệm của chính quyền trong vụ cháy ở Hoài Đức
Cần truy cứu trách nhiệm của chính quyền trong vụ cháy ở Hoài Đức
Cần truy cứu trách nhiệm của chính quyền trong vụ cháy ở Hoài Đức

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM