Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy