Thành uỷ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháy ở Hoài Đức

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy