Chín nước thành viên ASEAN tham gia diễn tập ứng phó với siêu bão

Buổi diễn tập với sự tham gia của 10 đội y tế khẩn cấp, của chín nước thành viên ASEAN và  Nhật Bản. Ảnh: N.TRI
Buổi diễn tập với sự tham gia của 10 đội y tế khẩn cấp, của chín nước thành viên ASEAN và Nhật Bản. Ảnh: N.TRI
Buổi diễn tập với sự tham gia của 10 đội y tế khẩn cấp, của chín nước thành viên ASEAN và Nhật Bản. Ảnh: N.TRI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM