Lính thủy đánh bộ Mỹ - Thái uống máu rắn, ăn bọ cạp trong tập trận Hổ mang Vàng

Một huấn luyện viên quân sự người Thái hướng dẫn cách bắn rắn. Ảnh: Reuters.
Một huấn luyện viên quân sự người Thái hướng dẫn cách bắn rắn. Ảnh: Reuters.
Một huấn luyện viên quân sự người Thái hướng dẫn cách bắn rắn. Ảnh: Reuters.