Chiến sĩ cứu hỏa tử vong khi làm nhiệm vụ: "Con tôi luôn miệng nói nhớ bố mẹ"