Chiếc Mercedes cùng 3 thi thể mới được tìm thấy nhờ định vị

Chiếc xe ô tô bị nạn được trục vớt từ dưới rạch Bà Ngọt. Ảnh: CTV
Chiếc xe ô tô bị nạn được trục vớt từ dưới rạch Bà Ngọt. Ảnh: CTV
Chiếc xe ô tô bị nạn được trục vớt từ dưới rạch Bà Ngọt. Ảnh: CTV
Lên top