Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Chiếc bếp nghĩa tình” trong cơn bão dữ

Chị Thái Thị Nhung (con gái bà Bê) nấu thức ăn để sẵn cho mọi người. Ảnh: Châu Tường.
Chị Thái Thị Nhung (con gái bà Bê) nấu thức ăn để sẵn cho mọi người. Ảnh: Châu Tường.