Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-8.2021 vào cùng một kỳ

Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Lên top