Chỉ sau một đêm, chủ trại mất trắng hơn nghìn con gà vì sự cố điện

Hơn 1000 con gà bị chết do sự cố điện. Ảnh: An Bình.
Hơn 1000 con gà bị chết do sự cố điện. Ảnh: An Bình.