Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chi hơn 8 tỉ đồng để vớt lục bình

Lục bình sinh sôi dày đặc, gây khó khăn cho sinh hoạt  và sản xuất.
Lục bình sinh sôi dày đặc, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.