Cháy nhà, 1 bé tử vong thương tâm, 2 bé khác bị bỏng

Tang thương bao trùm căn nhà bị cháy trụi.
Tang thương bao trùm căn nhà bị cháy trụi.