Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cháu bé ngủ ngoài đường trong đêm tối: Không có chuyện mẹ đẻ ruồng bỏ con